Dünyada sa?l??? geli?tiriyoruz

Öne ç?kan içerikler

双色球复式投注 www.nx2k.com.cn

Kurumsal Haberler

BD, Bard sat?n almas?n? tamamlad?

Bard Türkiye'yi ziyaret edin

Preanalitik ??zümler

BD Vacutainer? kan alma sistemimizin 70. do?um gününü hep birlikte kutluyoruz

Daha Fazla Bilgi

Diyabet

Daha ?yiye Do?ru Bir Ad?m: Prof. Dr. Sel?uk Da?delen ile Enjeksiyon Teknikleri

?zleyin

AMD liderli?i

Antimikrobiyal diren? mücadelesinde BD ??zümleri

Daha Fazla Bilgi

Ara?t?rma laboratuvarlar?

Ara?t?rma Sistemleri

??zümlerimiz, ki?isel ak?? sitometrelerinden ?zel ara?t?rma ve deney ihtiya?lar?na g?re konfigüre edilebilen ?zel sipari? ürünlere kadar ?e?itlilik g?sterir.

Daha Fazla Bilgi

Klinik sistemler

??zümlerimiz, tan?da ve hasta bak?m?n?n iyile?tirilmesinde klinisyenlere yard?mc? olur

Daha Fazla Bilgi

Sa?l?k profesyonelleri

Güvenlik Donan?ml? ??neler

BD, sa?l?k ?al??anlar?n?n ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in aktif ve pasif i?ne tabanl? güvenlik donan?ml? ??zümler sunmaktad?r.

?ncele

At?k ??zümleri

Kesici ve delici aletler i?in tasarlanm?? at?k toplay?c?lar

?ncele

Anestezi

Bir?ok farkl? uygulamaya elveri?li geni? ürün yelpazesi

?ncele

Farmas?tik ?la? Transferi Sistemleri

Yüksek kaliteli, klinik olarak kan?tlanm?? ?nceden doldurulmu? ve kendi kendine enjeksiyon sistemleri

?ncele

IV kateterler

Kendiniz ve hastalar?n?z i?in do?ru IV kateterleri se?in

?ncele

?nceden Doldurulmu? Enjekt?rler

BD PosiFlush? ?nceden doldurulmu? enjekt?rlerle vasküler bak?mda iyi uygulamalar?n? destekleyin

?ncele

??nesiz Konnekt?rler

Kateter a??kl??? ve etkili dezenfeksiyonu destekleyen cihazlarla ba?lant? kurun

?ncele

Teknik Hizmet & Destek

Teknik, uygulama, mühendislik ve e?itim

?ncele

Diagnostik laboratuvarlar

Moleküler Diagnostik

Tam entegre ve otomatik moleküler platform olan BD MAX? sistemi ile personel verimlili?ini yeniden tan?mlay?n

?ncele

Moleküler Diagnostik

?e?itli moleküler tan? ??zümlerimiz, daha iyi klinik sonu?lara ve daha iyi laboratuvar süre?lerine olanak tan?r

?ncele

Kad?n Sa?l??? & Kanser

Serviks kanserinin tespiti i?in yenilik?i ve tamamlay?c? ??zümler

?ncele

Numune Toplama

Ven?z kan, kapiller kan ve idrar ?rne?i alma, ta??ma ve naklinde yenilik?i ve birbirini tamamlay?c? ??zümler

?ncele

Eczaneler

Tehlikeli ?la? Güvenli?i

BD tehlikeli ila? güvenli?i ??zümleri, tehlikeli ila?lara maruz kalma riskini azaltmaya yard?mc?d?r

Daha Fazla Bilgi

Diyabet

BD Türkiye Diyabet ?? Birim Müdürü Ozan Bolat ile konu?tuk: Diyabet Tedavisinde Eczac?lar Kritik Rol Oynuyor

Daha Fazla Bilgi

Ayakta tedavi edilen hastalar

Diyabet

Hastalar?n diyabet tedavisine uyumunu art?rmada yenilik?i BD Kalem ??neleri ve ?nsülin Enjekt?rleri

?ncele

Diyabet

Daha ?yiye Do?ru Bir Ad?m: Prof. Dr. Sel?uk Da?delen ile Enjeksiyon Teknikleri

?zleyin

 • 只要你散毒,我就消毒!这也是责任和义务! 2019-05-19
 • 拉萨市第三高级中学举行“四讲四爱”教育实践活动之军民共建协议签订仪式 2019-05-19
 • 40载情定广彩 终练就“国大师” 2019-05-14
 • 巴西夫妇驾车两年赴俄观看世界杯 2019-05-14
 • 以大刀阔斧改革激发社会活力 2019-05-06
 • 利比亚海军在西部海域救起191名非法移民 2019-05-02
 • 守陵人强巴曲桑的故事 2019-05-02
 • 人民日报评论员观察:以全民健康托举全面小康 2019-04-23
 • 因此就有理由远超购买力炒作房价,实现更高地价? 2019-04-23
 • 全国失信被执行人联合惩戒效果不断显现 2019-04-18
 • 欧阳娜娜18岁成人礼,大片演绎成年的3个愿望 2019-04-16
 • JYP推新女团传出没有“她” 粉丝联署要求5人变7人 2019-04-16
 • 安徽通报2018年上半年全省旅游投诉情况 2019-04-15
 • 22款衣柜设计,这样的衣柜简直好看到逆天! 2019-04-13
 • 2018年汉诺威IT展全新亮相 2019-04-13
 • 595| 658| 61| 435| 559| 400| 356| 157| 908| 776|