Dünyada sa?l??? geli?tiriyoruz

Öne ç?kan içerikler

Kurumsal Haberler

BD, Bard sat?n almas?n? tamamlad?

Daha Fazla Bilgi

Kurumsal Haberler

BD, 2020 hedeflerimize y?nelik ilerleyi?imizi g?steren 2016 sürdürülebilirlik raporunu yay?nl?yor

Daha Fazla Bilgi

ürün spotu

1997 y?l?nda FDA onay? alan PleurX? sistemi, insani bak?mda 20. y?l?n? kutluyor.

Daha Fazla Bilgi

AMD liderli?i

Antimikrobiyal diren? mücadelesinde BD ??zümleri

Daha Fazla Bilgi

Ara?t?rma laboratuvarlar?

Ara?t?rma Sistemleri

??zümlerimiz, ki?isel ak?? sitometrelerinden ?zel ara?t?rma ve deney ihtiya?lar?na g?re konfigüre edilebilen ?zel sipari? ürünlere kadar ?e?itlilik g?sterir.

Daha Fazla Bilgi

Klinik sistemler

??zümlerimiz, tan?da ve hasta bak?m?n?n iyile?tirilmesinde klinisyenlere yard?mc? olur

Daha Fazla Bilgi

Sa?l?k profesyonelleri

Güvenlik Donan?ml? ??neler

BD, sa?l?k ?al??anlar?n?n ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in aktif ve pasif i?ne tabanl? güvenlik donan?ml? ??zümler sunmaktad?r.

?ncele

At?k ??zümleri

Kesici ve delici aletler i?in tasarlanm?? at?k toplay?c?lar

?ncele

Anestezi

Bir?ok farkl? uygulamaya elveri?li geni? ürün yelpazesi

?ncele

Farmas?tik ?la? Transferi Sistemleri

Yüksek kaliteli, klinik olarak kan?tlanm?? ?nceden doldurulmu? ve kendi kendine enjeksiyon sistemleri

?ncele

IV kateterler

Kendiniz ve hastalar?n?z i?in do?ru IV kateterleri se?in

?ncele

?nceden Doldurulmu? Enjekt?rler

BD PosiFlush? ?nceden doldurulmu? enjekt?rlerle vasküler bak?mda iyi uygulamalar?n? destekleyin

?ncele

??nesiz Konnekt?rler

Kateter a??kl??? ve etkili dezenfeksiyonu destekleyen cihazlarla ba?lant? kurun

?ncele

Teknik Hizmet & Destek

Teknik, uygulama, mühendislik ve e?itim

?ncele

Diagnostik laboratuvarlar

Moleküler Diagnostik

Tam entegre ve otomatik moleküler platform olan BD MAX? sistemi ile personel verimlili?ini yeniden tan?mlay?n

?ncele

Moleküler Diagnostik

?e?itli moleküler tan? ??zümlerimiz, daha iyi klinik sonu?lara ve daha iyi laboratuvar süre?lerine olanak tan?r

?ncele

Kad?n Sa?l??? & Kanser

Serviks kanserinin tespiti i?in yenilik?i ve tamamlay?c? ??zümler

?ncele

Numune Toplama

Ven?z kan, kapiller kan ve idrar ?rne?i alma, ta??ma ve naklinde yenilik?i ve birbirini tamamlay?c? ??zümler

?ncele

Eczaneler

Tehlikeli ?la? Güvenli?i

BD tehlikeli ila? güvenli?i ??zümleri, tehlikeli ila?lara maruz kalma riskini azaltmaya yard?mc?d?r

Daha Fazla Bilgi

Diyabet

BD Türkiye Diyabet ?? Birim Müdürü Ozan Bolat ile konu?tuk: Diyabet Tedavisinde Eczac?lar Kritik Rol Oynuyor

Daha Fazla Bilgi

Ayakta tedavi edilen hastalar

Diyabet

Hastalar?n diyabet tedavisine uyumunu art?rmada yenilik?i BD Kalem ??neleri ve ?nsülin Enjekt?rleri

?ncele

 • 交通运输部:进一步规范农村公路建设管理 2019-03-21
 • 赛时场馆赛后变身冰雪运动场所 冬奥永久场馆可无缝转化 2019-03-21
 • 登陆NBA?丁彦雨航赶赴美国特训 将参加夏季联赛 2019-03-19
 • 世卫将“游戏障碍”列为新疾病 哪些症状可被确诊? 2019-03-19
 • 实拍世界最大消防飞机“超级水箱” 由波音747改装而成 2019-03-17
 • 张洪忠:人工智能是一种技术迭代,不是对人的替代 2019-03-16
 • 福建网友给人民网《地方领导留言板》的留言,领导回复了吗? 2019-03-16
 • 新时代 我奋斗 我幸福 2019-03-13
 • OLED面板发威!三星手机搭载屏幕发声技术 2019-03-13
 • 90㎡简约二房,简单自然,舒适温馨 2019-03-10
 • 中国资本市场开放出大招 跨境证券投资更便利 2019-03-10
 • 【超级工程】航拍重庆第一高桥——笋溪河特大桥(图) 2019-03-06
 • 人民网驻印尼记者报道集 2019-03-06
 • 评论:请给大学教学松松绑 2019-03-05
 • 主持人资料库——曾子墨 2019-03-05
 • 651| 211| 959| 704| 177| 951| 690| 160| 272| 518|